2021 Toyota Prius Prime 
in Nanaimo 

Automatic
Ext: 0089 Wind Chill
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-1
  Toyota Prius 2021 - Photo #1
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-2
  Toyota Prius 2021 - Photo #2
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-3
  Toyota Prius 2021 - Photo #3
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-4
  Toyota Prius 2021 - Photo #4
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-5
  Toyota Prius 2021 - Photo #5
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-6
  Toyota Prius 2021 - Photo #6
 • 2021 Toyota Prius new, Ext:0089 Wind Chill, int:, , 35449. Nanaimo Car Loans. 23018-new-7
  Toyota Prius 2021 - Photo #7