2019 Toyota RAV4 Hybrid XSE AWD 
in Nanaimo 

39,648 km
CVT
Ext: Grey Int: Black
  • 2019 Toyota RAV4-Hybrid used pre-owned, Ext:Grey, int:Black, , 37995. Nanaimo Car Loans. 22967AX-1
    Toyota RAV4-Hybrid 2019 - Photo #1
  • 2019 Toyota RAV4-Hybrid used pre-owned, Ext:Grey, int:Black, , 37995. Nanaimo Car Loans. 22967AX-2
    Toyota RAV4-Hybrid 2019 - Photo #2
  • 2019 Toyota RAV4-Hybrid used pre-owned, Ext:Grey, int:Black, , 37995. Nanaimo Car Loans. 22967AX-3
    Toyota RAV4-Hybrid 2019 - Photo #3